პროექტი გულისხმობს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დასაქმებული და სამუშაოს მაძიებელი ქალების ცნობიერების ამაღლებას მათი შრომითი უფლებებისა და ღირსეული შრომის პირობების შესახებ.

პროექტის ფარგლებში განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება მომსახურების სფეროში დასაქმებული ქალების ცნობიერების ამაღლებაზე.

 

 

განხორციელების ვადები: ივნისი 2023 – დეკემბერი 2023

მიღებული დაფინანსება: € 6 569