პროექტის მიზანია ,,გურიის სამოქალაქო ცენტრის’’ ორგანიზაციული და ინსტიტუციური გაძლიერება, რაც გულისხმობს შიდა სტრატეგიული დოკუმენტების შემუშავებს, ორგანიზაციის საქმიანობის შესახებ  საზოგადოების ინფორმირება და მეტი მოქალაქის ჩართვა ორგანიზაციის პროექტებში.

პროექტი ხორციელდება „სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის“ (CSI) მხარდაჭერით, ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის – „სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა: მდგრადი, ღია და ანგარიშვალდებული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები საქართველოს განვითარებისთვის“ ფარგლებში

განხორციელების პერიოდი: თებერვალი 2024 – ივლისი 2024

დაფინანსება:  € 9 886