ანგარიში მოამზადა არსამთავრობო ორგანიზაციამ –  საზოგადოება მდგრადი მომავლისთვის/Community for Sustainable Future

ბარამიძე ჰესის სკოპინგის დოკუმენტის შეფასება