პუბლიკაციები

პუბლიკაცია მომზადებულია საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის „სოციალური კაპიტალის შექმნა სსო-ების გაძლიერებითა და ადგილობრივი ქსელის გაძლიერებით“ ფარგლებში, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) პროგრამის ‘Strengthening Civil Society in theმეტი

ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში დასახლების საერთო კრებებზე პროექტების შერჩევის პროცესის მონაწილეობითი მონიტორინგი 2024 წელსმეტი