გრიგოლ მახარაძე

გრიგოლ მახარაძე

დირექტორი
ნინო ურუშაძე

ნინო ურუშაძე

პროექტების მენეჯერი
ნათია ვაშალომიძე

ნათია ვაშალომიძე

პროექტების მენეჯერი
გიორგი გოლიაძე

გიორგი გოლიაძე

ფინანსური მენეჯერი
კოკა კიღურაძე

კოკა კიღურაძე

პროექტების მრჩეველი
თათია სამსონიძე

თათია სამსონიძე

პროექტის ასისტენტი
თამთა ცინცაძე

თამთა ცინცაძე

ჩოხატაურის კოორდინატორი