პუბლიკაცია მომზადებულია საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის „სოციალური კაპიტალის შექმნა სსო-ების გაძლიერებითა და ადგილობრივი ქსელის გაძლიერებით“ ფარგლებში, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) პროგრამის ‘Strengthening Civil Society in the Eastern Partnership’ მხარდაჭერით, რომელიც თანადაფინანსებულია გერმანიის ფედერალური რესპუბლიკის მთავრობისა და ევროკავშირის მიერ. დოკუმენტის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია გურიის სამოქალაქო ცენტრი და მასში გამოთქმული მოსაზრებები, შესაძლოა, არ ასახავდეს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების, გერმანიის ფედერალური რესპუბლიკის მთავრობისა ან ევროკავშირის შეხედულებებს.

 

პოლიტიკის დოკუმენტი დასაბეჭდი - reviewed