მდინარე ნატანები, სოფელი მელექედური ქვიშა-ხრეშის მოპოვების ლიცენზია გაიცა 2017 წელს, 2,23 ჰა ფართობზე, ჯამური მოპოვება 66 900 კუბური მეტრი. ლიცენზიის მფლობელი – შ.პ.ს. „კავკაზ ცემენტ ჯორჯია“ მოპოვების ადგილის 2011 და 2019 წლების აეროფოტოგადაღებების შედარება
მდინარეების, გუბაზეულის და სუფსის შესართავი, სოფელი ბუკნარი ქვიშა-ხრეშის მოპოვების ლიცენზია გაიცა 2016 წელს, 12,97 ჰა ფართობზე, ჯამური მოპოვება 389 100 კუბური მეტრი. ლიცენზიის მფლობელი – შ.პ.ს. აკეთი მოპოვების ადგილის 2016 და 2019 წლების აეროფოტოგადაღებების შედარება
მდინარე ნატანები, სოფელი მერია ქვიშა-ხრეშის მოპოვების ლიცენზია გაიცა 2019 წელს, 2,4 ჰა ფართობზე, ჯამური მოპოვება 48000 კუბური მეტრი. ლიცენზიის მფლობელი – შ.პ.ს. „აქ-ვა“ მოპოვების ადგილი მდებარეობს შავი ზღვის სანაპიროდან 10 კმ-ზე, ხოლო ურეკი-შეკვეთილის წყალმომარაგების სათავიდან 2 კმ-ზე ნაკლებ რადიუსში. მოპოვების ადგილის 2003 და 2019 წლების აეროფოტოგადაღებების შედარება
მდინარე სუფსა, სოფლებს სილაურსა და ახალსოფელს შორის ქვიშა-ხრეშის მოპოვების ოთხი სხვადასხვა ლიცენზია გაცემულია 2017-2019 წლებში, ჯამში 36 ჰა ფართობზე, ჯამური მოპოვება 907 804 კუბური მეტრი. ლიცენზიის მფლობელები – შ.პ.ს. „ნატა 2000“, შ.პ.ს. „ბორან კოსტრაქშენი“, შ.პ.ს. „ჯორჯიან მინერალსი“ მოპოვების ადგილის 2018 და 2019 წლების აეროფოტოგადაღებების შედარება

 

მდინარე სუფსა, სოფელი ნაგომარი ქვიშა-ხრეშის მოპოვების ლიცენზია გაიცა 2019 წელს, 9,59 ჰა ფართობზე, ჯამური მოპოვება 287700 კუბური მეტრი. ლიცენზიის მფლობელი – შ.პ.ს. „გურია რესურს ჯგუფი“ მოპოვების ადგილის 2018 და 2019 წლების აეროფოტოგადაღებების შედარება
მდინარე გუბაზეული, სოფელი ბუკნარი ქვიშა-ხრეშის მოპოვების სამი ლიცენზია გაიცა 2019 წელს, ჯამურად 29,65 ჰა ფართობზე, ჯამური მოპოვება 884 200 კუბური მეტრი. ლიცენზიების მფლობელი – შ.პ.ს. „ნატა 2000“ მოპოვების ადგილის 2016 და 2019 წლების აეროფოტოგადაღებების შედარება
მდინარე სუფსა, სოფლებს ნაგომარსა და აკეთს შორის ქვიშა-ხრეშის მოპოვების ლიცენზია გაიცა 2016 წელს, 10,58 ჰა ფართობზე, ჯამური მოპოვება 317 400 კუბური მეტრი. ლიცენზიის მფლობელი – შ.პ.ს. „კორპორაცია სინოჰიდროს ფილიალი საქართველოში“ მოპოვების ადგილის 2016 და 2019 წლების აეროფოტოგადაღებების შედარება

 

პროექტი ხორციელდება „საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის“ (CSRDG) მხარდაჭერით, პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“ (2017-2020) ფარგლებში. პროექტს ახორციელებს კონსორციუმი კონრად ადენაუერის ფონდის ხელმძღვანელობით. პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ, ხოლო თანადამფინანსებელია კონრად ადენაუერის ფონდი (KAS).