ანგარიში მოამზადა არსამთავრობო ორგანიზაციამ –  საზოგადოება მდგრადი მომავლისთვის/Community for Sustainable Future

 

ნატანები-3-ჰესი-გზშ-ის-ანგარიშის-შეფასება